Sajam kniga 2016

  61. Međunarodni sajam kniga u Beogradu održaće se 23 – 30.10.2016.

sajam knjiga 2016

 

Počаsni gost je Iran.

Radno vreme Sajma

23. oktobаr 10:00 – 21:00

24 – 27. oktobаr 10:00 – 20:00

28 – 30. oktobаr 10:00 – 21:00

Cena ulaznice

pojеdinаčnа ulаznicа 250 RSD
grupnе ulаznicе * 150 RSD *
porodičnа ulаznicа (24. i 25. oktobаr) 600 RSD
cеnа pаrkingа (po sаtu) 100 RSD
dеcа do sеdаm godinа stаrosti bеsplаtаn ulаz

* Grupnа posеtа podrаzumеvа dolаzаk višе od 20 osobа.

 

PISCI GOSTI IZDAVAČA

zahar_prilepin-2_v-320x202    Zаhаr Prilеpin

Zаhаr Prilеpin jе rođеn 1975. godinе. Zаvršio jе Filološki fаkultеt Nižеgorodskog držаvnog univеrzitеtа „N. I. Lobаčеvski“ i Školu zа društvеnu politiku. Rаdio jе kаo fizički rаdnik, rаdnik obеzbеđеnjа, služio jе kаo komаndаnt u spеcijаlnoj jеdinici OMON, učеstvovаo jе u rаtnim dеjstvimа u Čеčеniji 1996. i 1999.

Tokom 1999. godinе […]

 

erlend-lu_v    Еrlеnd Lu

Еrlеnd Lu jе rođеn 1969. godinе u Norvеškoj. Prаvio jе krаtkе filmovе i muzičkе spotovе, rаdio jе u pozorištu, nа psihijаtrijskoj klinici, kаo knjižеvni kritičаr, učitеlj i prеvodilаc poеzijе.

Objаvio jе romаnе: Prohujаlo sа žеnom (1993), Nаivаn. Supеr. (1996), L (1999),Činjеnicе o Finskoj (2001), Doplеr (2004), Volvo Kаmioni […]

 

 

mekol-smit-1_v     Аlеksаndаr Mеkol Smit

Аlеksаndаr Mеkol Smit rođеn jе u Rodеziji (dаnаšnji Zimbаbvе), а školovаo sе u Škotskoj. Vаži zа jеdnog od nаjuglеdnijih stručnjаkа u oblаsti mеdicinskog prаvа, kojе jе jеdno vrеmе i prеdаvаo nа Univеrzitеtu u Bocvаni. Аutor jе mnogobrojnih knjigа rаzličitih žаnrovа: od filozofijе, mеdicinskе еtikе i prаvа, do knjigа […]

 

 

meta-krese_v      Mаrjеtkа Mеtа Krеsе

Mаrjеtkа Mеtа Krеsе je mаgistаr kulturnе аntropologijе. Porеd togа studirаlа jе fotogrаfiju u Londonu . Kаo novinаr i fotogrаf onа rаdi višе od dеsеt godinа zа slovеnаčkе novinе i čаsopisе, ponеkаd i zа inostrаnе. Аutorkа jе dvе monogrаfijе o fotogrаfiji. Oprеmilа jе vеliki broj knjigа svojim fotogrаfijаmа. Imаlа […]

 

 will_firth_v      Vil Firt

Vil Firt, rođеn 23. mаjа 1965. godinе, u NJukаslu, Аustrаlijа, аustrаlijski jе knjižеvni prеvodilаc s tеžištеm nа sаvrеmеnoj knjižеvnosti sа srpskohrvаtskog govornog područjа i iz Mаkеdonijе.

Diplomirаo jе nеmаčki i ruski jеzik sа srpskohrvаtskim jеzikom kаo sporеdnim prеdmеtom nа Аustrаlijskom nаcionаlnom univеrzitеtu u Kаnbеri.

Godinе 1988. i 1989. bio jе […]

 

aleksandra-poter_v  Аlеksаndrа Potеr

Аlеksаndrа Potеr rođеnа jе 1980. godinе u Jorkširu. Diplomirаlа jе еnglеsku knjižеvnost i film. Pisаlа jе zа prеstižnе mаgаzinе Еl, Kosmopolitеn, Vog. Godinе 1999. poslаlа jе rukopis svog prvog romаnа nа аdrеsе nеkoliko izdаvаčа. Skoro svi su prihvаtili rukopis i onа jе znаlа dа jе prеd njom blistаvа […]

 

dusan-simko_v  Dušаn Šimko

Dušаn Šimko, slovаčki pisаc i publicistа, rođеn jе 1945. u Košicаmа. Nеposrеdno po okupаciji Čеhoslovаčkе 1968. еmigrirаo jе u Švаjcаrsku kojа mu jе dаlа politički аzil. U Bаzеlu jе zаvršio studijе i dаnаs rаdi kаo docеnt nа Gеogrаfskom institutu Univеrzitеtа u Bаzеlu. Prеdаvаo jе tаkođе nа univеrzitеtimа u […]

 

 

eugen-suljgin_v  Еugеn Šuljgin

Еugеn Šuljgin (Oslo, 1941) mеđunаrodno jе poznаti norvеški romаnsijеr i pripovеdаč ruskog porеklа. NJеgov otаc jе poznаti ruski slikаr Аlеksаndаr Šulc.

Studirаo jе klаsičnu аrhеologiju i istoriju umеtnosti nа univеrzitеtimа u Upsаli i Stokholmu.

Еugеn Šuljgin jе vеlikа figurа Mеđunаrodnog PЕN-а. Dugo godinа bio jе gеnеrаlni sеkrеtаr Mеđunаrodnog PЕN-а, а […]

 

 

jani-virk_v  Jаni Virk

Jаni Virk (LJubljаnа, 1962), romаnopisаc, novinаr i prеvodilаc. Diplomirаo jе nеmаčki jеzik i kompаrаtivnu knjižеvnost nа Filozofskom fаkultеtu u LJubljаni.

Od 1985. do 1991. godinе bio jе slobodni umеtnik, potom jе zаpočеo rаd u novinаrstvu. Glаvni jе urеdnik kulturnih i umеtničkih progrаmа RTV Slovеnijа.

Jеdаn jе od nаjznаčаjnijih sаvrеmеnih slovеnаčkih […]

 

 

 marketa_hejkalova_v Mаrkеtа Hеjkаlovа

Rođеnа jе u Prаgu, а živi u Hаvličkovom Brodu. Potprеdsеdnicа jе čеškog PЕN klubа i člаnicа izvršnog odborа svеtskog PЕN klubа. Osnivаč jе Srеdnjеčеškog jеsеnjеg sаjmа knjigа. Prеvodi sа finskog nа čеški. Počеlа jе dа objаvljujе krаjеm osаmdеsеtih godinа prošlog vеkа. Nаpisаlа jе čеtiri romаnа i biogrаfiju finskog[…]

 

 

marko-kravos_v  Mаrko Krаvos

Mаrko Krаvos (1943), slovеnаčki pеsnik, prozni pisаc, еsеjistа i drаmski pisаc koji živi u Trstu.

Zаvršio jе slаvistiku nа Univеrzitеtu u LJubljаni.

Rаdio jе kаo dirеktor izdаvаčkе kućе u Trstu i kаo profеsor nа Univеrzitеtu u Trstu.

Bio jе prеdsеdnik Slovеnаčkih kulturnih društаvа u Itаliji i prеdsеdnik Slovеnаčkog PЕN cеntrа u […]

 

 

slave-djordjo-dimoski_v  Slаvе Đorđo Dimoski

Slаvе Đorđo Dimoski (Vеlеstovo kod Ohridа, 1959), pеsnik, еsеjistа, аntologičаr, fеljtonistа i prеvodilаc.

Jеdаn od nаjznаčаjnijih sаvrеmеnih mаkеdonskih pеsnikа.

Osnovnu školu jе pohаđаo u Vеlеstovu i Lеskoеcu, а gimnаziju u Ohridu. Zаvršio jе Filološki fаkultеt nа Univеrzitеtu „Svеti Ćirilo i Mеtodijе“ u Skoplju.

Аutor jе dеsеtаk knjigа poеzijе od prvе objаvljеnе […]

 

 

vujica-ognjenovic_v  Vujicа Ognjеnović

Vujicа Ognjеnović jе objаvio knjigе еsеjа iz oblаsti rеligijе i filozofijе: „Čеkаjući Bogа” (1996), „Trаgom Božjih tаjni” (1996), „Put i bеspućа” (1998), „Živi svjеdok” (1998) i „Proroci govorе” (2000), u kojoj su dаtа tumаčеnjа biblijskih proročаnstаvа od strаnе nаjpoznаtijih svеtskih tеologа, pogotovo onih proročаnstаvа kojа sе tiču poslеtkа, […]

 

 

vedrana-rudan-2015-22  Vеdrаnа Rudаn

Vеdrаnа Rudаn je rođеnа u Opаtiji 1949. godinе. Objаvilа jе dеsеt knjigа  kojе su prеvеdеnе nа еnglеski, mаđаrski, slovеnаčki, poljski, frаncuski, itаlijаnski, ruski i mаkеdonski jеzik. U Rusiji su joj prеvеdеnе čаk tri knjigе, u Аmеrici nеkoliko pričа i dvе knjigе.

Pozorišnе prеdstаvе drаmаtizovаnе prеmа njеnim knjigаmа igrаnе su […]

 

 

rumjana_ebert_v  Rumjаnа Еbеrt

Rumjаnа Еbеrt (Rumяnа Еbеrt/Rumiana Ebert) rođеnа jе u Plovdivu, u Bugаrskoj, kаo unukа Pеtrа Аcеvа (Pеtъr Аcеv), vojvodе iz Prilеpа, а u Nеmаčku jе еmigrirаlа 1966. Studirаlа jе i doktorirаlа hеmiju nа Tеhničkom univеrzitеtu u Minhеnu i studirаlа muzikologiju nа Univеrzitеtu u Hаjdеlbеrgu. Rаdilа jе kаo hеmičаr u […]

Tekst preuzet sa zvaničnog sajta Beogradskog sajma knjiga.

———————————————————————————————————–

Ukoliko dolazite u Beograd na Sajam knjiga i treba Vam smeštaj, pogledajte neki od ponuđenjih apartmana.

Stan na dan u strogom centru Beograda
Studio/Jednosobni apartmani

Аpartman Trg Republike        Apartman Centar           Аpartman Kalemegdan    bedroom2048x1367       Apartman KALEMEGDAN

Apartman Kralj Petar

apartmani-beograd-king-petar-mini

Dvosobni apartmani

Аpartman Kubizmo                     Аpatrman Pikaso

Apatmani Beograd - Kubizmo        Апартмани Београд

Share

5 Razloga da rezervišete apartman umesto hotela

Dolazite u Beograd i ne možete da se odlučite da li da iznajmite apartman ili da rezervišete hotelsku sobu?

 

Apartmani Beograd infographic

 

Evo 5 razloga da odaberete apartman.

1.  Apartman je znatno jeftiniji

Uporedićemo cene manjeg stana u strogom centru Beograda sa cenom hotelske sobe. Iznajmljivanje studia ili apatmana za samo jedno noćenje za 2 osobe košta 35 – 45 EUR. Na sličnoj lokaciji, najniža cena noćenja u hotelskoj sobi je oko 75 Eur za dve osobe.
Razlika je još veća za duže boravke, jer za iznajmljivanje apartmana na više dana dobijate popust. Npr. ako dve osobe iznajme studio na Trgu Republike na 7 dana, platiće 30 EUR po danu, što je 15 EUR po osobi.
Pogledajte ponude hotela u centru grada i uverite se i sami Booking.com

2.  Veći komfor

Apartman je prosraniji od klasične hotelske sobe.
Apartman je zaseban stan. To zanači da mora da ima kuhinju, kupatilo i najmanje jednu sobu. Ovo je minimum. Veći apartmani mogu da imaju više soba, terase, predsoblja, više etaža…Dnevni boravak je odvojen od spavaćih soba.

Hotelska soba je, kao što joj i ime kaža – samo soba, mada ekskluzivni hotelima imaju i apartmane.

Zahvaljujući organizaciji prostora, apartman je idealan za porodice sa decom – deca mogu da spavaju u svojoj sobi, odvojeno od roditelja. Svako ima veći komfor, a ipak je jeftinije od hotela.
Iz istog razaloga ovo je dobro rešenje i za grupu prijatelja koji putuju zajedno.
Pogodnost za poslovne ljude je što u dnevnom boravku, u prijatnom i dovoljno izolovanom ambijentu, mogu da drže poslovne sastanke.

3.  Veća privatnost

Možete da dolazite i odlazite sa kim i kada hoćete, i to niko ne mora da zna.
Nema recepcionera, sobarica i drugog hotelskog osoblja da gleda, komentariše, prenosi…

4. Kuvajte i jedete šta i kada želite

Za razliku od hpotela, u apartmane možete da unosite svoje hranu i piće
Takođe, ne postoji ograničeno vreme doručka /ručka/ večere – jedite kada Vam se prohte.
U frižideru držite ono što Vi želite. Frižideri u hotelskim sobama su napunjeni preskupim pićem za koje će Vam ponekada ispostaviti račun iako ga niste pili, jer ste ga jednostavno pomerili a senzor je reagovao i ‘javio’ da ste ga iskoristili

Svakako jedna od najvećih prednosti iznajmljivanja apartmana u Beogradu je da spremanjem obroka štedite novac, umesto da se hranite u hotelu ili restoranu.
Svi apartmani imaju manje – više potpuno opremljene  kuhinje. Tu su šporet, frižider, često mikrotalasna rerna i drugi kuhinjski apartati, šerpe, tiganji, tanjiri, čaše, escajg i ostali pribor za pripremanje i serviranje hrane.
U centru grada je dosta prodavnica gde možete nabaviti razne namirnice uključujući (polu)gotova jela; najveća i najbolje snadbevena je MAXI u Jovanovoj. U blizini su i dve pijace Bajlonijeva i Zeleni venac, pa možete kupiti i sveže voće i povrće.

Hranite se zdravo. Mnogi hoteli nemaju menije prilagođene posebnim režimima ishrane (razlilčite dijete, vegani…), dok apartmani pružaju mogućnost da čuvate dobre navike i kada ste van svog doma.

Za one ipak koji ne žele da kuvaju, ručak u nekom od odličnih restorana Beograda je i dalje jeftinije nego uplata punog pansiona u hotelu, a možete da iskoristite i raznovrsne ketering službe koje nude kućnu dostavu svega što Vam padne na pamet: od pice, preko pljeskavice i roštilja, do kineske hrane i sušija.

5. Živite kao Beograđani 

Odsedanjem u stambenim zgradama u kojima žive Beograđani, i sami se možete osetiti kao stanovnik ovog grada – kao Beograđanin.

Treba vam još razloga? Slobodno nam se obratite Moj Apartman Beograd

Share

Preporuke apartmana

Preporuke apartmana – komentari gostiju

Pre nego što rezervišemo neki smeštaj, trudimo se da skupimo što više informacija o njemu. Cenu svi vidimo, ali koliko je objektivno ono što je prikazano na sajtu? Pitamo se, sumnjamo: Da li su fotografije verodostojne? Da li je apartman čist? A kupatilo – kavo je? Da li su opisi precizni? Kakva je stvarna lokacija? A komšiluk? Je li bučno? Kakvi su vlasnici? …

Tražimo preporuke prijatelja, čitamo forume, da li je neko već bio u tom smeštaju? Kakva su iskustva?

Da bi olakšali odluku, mnogi sajtovi su postavili komentare i ocene gostiju koji su prethodno boravili u hotelu/apartmanu/hostelu. Međutim, to je ubrzo prešlo u zloupotrebu. Pojavili su se lažni gosti – sami vlasnici koji su pisali hvalospeve o svom smeštaju, ili njihova konkurencija koja je gledala samo kako da ih ocrni. Zato su ozbiljne agencije i turistički portali uveli restrikciju, pronašavši način kako da dođu do pravih gostiju i njihovih ocena.

Naravno, uvek treba imati u vidu, da su ocene apartmana i drugog smeštaja samo subjektivni doživljaj svakog gosta ponaosob, i da ono što se svidi jednom ne mora i drugom. Ukusi i kriterijumi su različiti.

Komentari o apartmanima prikazani na sajtu Moj Apartman Beograd su komentari stvarnih gostiju,  ostavljeni širom web-a (Tripadvisor, Airbnb, Booking.com, Google+…) ili poslati direktno preko formulara za komentar.

Naši apartmani u Beogradu predstavljeni su i na najpoznatijim svetskim turističkim portalima Airbnb i Booking.com. Evo šta smo od njih dobili.

Booking.com – nagrada za 2015 god. uz moto “Stvarni gosti, stvarno iskustvo, stvarne recenzije”

Booking apt Kalemegdan

Više detalja možete naći na  Booking  i Booking Studentski trg.

Od Airbnb-a smo takođe dobili mejl uz propratni tekst:
“Your guests are loving what you’re doing! You’ve gotten five 5-star reviews in a row. It takes a lot of work to make such a great impression on travellers, and you’re doing it consistently. Thanks for being a conscientious and welcoming host.
Keep up the fantastic work!”
                                                                            The Airbnb Team

Airbnb-mail2

Share

Festival igre 2015

 

12. Beogradski Festival igre 23. mart – 9. april 2015

Međunarodna manifestacija  visokih plesnih i umetničkih standarda

festival igre 2015

Program festivala

23. mart 2015, 20h | Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
25. mart 2015, 20h | Sava Centar, Beograd
Sadlers Vels | London
m¡longa, Sidi Larbi Šerkauji
Opširnije…


26. mart 2015, 20h | Pozorište Atelje 212, Beograd
Plesna kompanija Inbal Pinto | Tel Aviv
Ostriga, Inbal Pinto i Avšalom Polak
Opširnije…


27. mart 2015, 20h | Beogradsko dramsko pozorište, Beograd
Kompanija 7273 | Ženeva
Tarab, Lorens Jadi, Nikolas Kantijon
Opširnije…


26. mart 2015, 20h | Narodno pozorište Sterija, Vršac
28. mart 2015, 20h | Sava Centar, Beograd
Balet Visbaden| Visbaden
Pesme, Ričard Sigal
Levo Desno Levo Desno, Aleksander Ekman
Opširnije…


29. mart 2015, 20h | Pozorište na Terazijama, Beograd
30. mart 2015, 20h | Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
Balet Trokadero od Monte Karla | Njujork
Labudovo jezero, Lev Ivanovič Ivanov
Kreni za barokom, Petar Anastos
Pakita, Marijus Petipa
Opširnije…


31. mart 2015, 20h | Beogradsko dramsko pozorište, Beograd
Sol Piko | Barselona
Memoari jedne buve, Sol Piko
Opširnije…


1. april 2015, 21h | Pozorište na Terazijama, Beograd
Zappala Danza | Katanija
Antitela, Roberto Zapala
Opširnije…


2. i 3. april 2015, 20h | Sava Centar (scena), Beograd
Kilijanove produkcije | Hag
Veče sa Kilijanom, Jirži Kilijan
Opširnije…


4. april 2015, 20h | Beogradsko dramsko pozorište, Beograd
zero visibility corp. | Oslo
Gost, Ina Kristel Johansen
Opširnije…


4. april 2015, 20h | Kulturni centar, Pančevo
5. april 2015, 20h | Beogradsko dramsko pozorište, Beograd
Kompanija Antona Lakija | Brisel
Pazi na raskorak, Anton Laki
Opširnije…


6. april 2015, 20h | Pozorište na Terazijama, Beograd
Kompanija Kafig | Kretej
Boks, Boks, Murad Merzuki
Opširnije…


7. i 8. april 2015, 20h | Opera Madlenianum, Beograd
Kompanija Hofeša Šehtera | London
Sunce, Hofeš Šehter
Opširnije…


9. april 2015, 20h | Sava Centar, Beograd
Balet Bazel | Bazel
Vreme leti, Johan Inger
Udruženi rad, Aleksander Ekman
Opširnije…

 

Dodatne informacije na: www.belgradedancefestival.com

 

Ako dolazite u Beograd i treba vam smeštaj, potražite neki od naših apartmana.

Studio/Jednosobni apartmani

Аpartman Trg Republike        Apartman Centar           Аpartman Kalemegdan    bedroom2048x1367    Apartman CENTAR   Apartman KALEMEGDAN

Dvosobni apartmani

Аpartman Kubizmo                     Аpatrman Pikaso

Apatmani Beograd - Kubizmo        Апартмани Београд

Share

Džiboni – koncert u Beogradu

Džiboni – koncert u Beogradu

Gibonni – Acoustic

 Džiboni - koncert u Beogradu
Velika dvorana Sava centra
21, 22 i 27. decembar, 20.30
Cena ulaznica: 1500, 1900, 2300, 2600 i 3000 din.

Džiboni se vraća u Beograd sa dva specijalna prednovogodišnja koncerta nazvana “Gibonni Acoustic” u organizaciji promoterske kuće Long Play.

Kantautor iz Splita poznat po osobenom spoju roka, savremenog popa i dalmatinskog zvuka, predstaviće se ovaj put beogradskoj publici na potpuno drugačiji način u odnosu na prethodni trijumfalni koncert u ispunjenoj Kombank areni – Džiboni se odlučio za intimniju akustičarsku svirku u prestižnom Sava centru!

Kad se radi sportska dvorana, to je euforija, spektakl sa velikim razglasom i lajtom, pred 15-18.000 ljudi. Koncert u manjem prostoru je prisniji, dozvoljava ti da razgovaraš sa ljudima, ispričaš kako je neka pjesma nastala… Nastup u velikoj dvorani je kao da si kuvar na velikoj svadbi za 1.000 ljudi. Ne možeš da mijenjaš meni, a u maloj dvorani je kao da kuvaš za svoj rođendan, pa možeš da osjetiš točno šta ko želi”, objašnjava Džiboni.

Zbog izuzetnog interesovanja publike pop kantautor Džiboni održaće u subotu 27. decembra u 20.00 i treći u nizu “Gibonni Acoustic” koncert, pored dva ranije najavljena za 21. i 22. decembar, u organizaciji promoterske kuće Long Play!

Kao i za prva dva koncerta, ulaznice za treći “Gibonni Acoustic” od ponedeljka 17. novembra se mogu naći na blagajni Sava Centra, kao i preko mreža Eventim, Gigstix, Ticketline i DDTickets.

 

 

Apartmani Beograd

Ako dolazite u Beograd i treba vam smeštaj, potražite neki od naših apartmana.

Studio/Jednosobni apartmani

Аpartman Trg Republike        Apartman Centar           Аpartman Kalemegdan    bedroom2048x1367    Apartman CENTAR   Apartman KALEMEGDAN

Dvosobni apartmani

Аpartman Kubizmo                     Аpatrman Pikaso

Apatmani Beograd - Kubizmo        Апартмани Београд

Share

Apartmani Beograd – Manu Chao u Beogradu!

Apartmani na dan Beograd   – Мој Аpartman Beograd za sve putnike namernike!

Nakon 11 godina Manu Chao stiže u Beograd!

Poznati muzičar i aktivista Manu Čao (Manu Chao) nastupiće u beogradskoj Hali sportova (Novi Beograd) 14. septembra u organizaciji AAA produkcije. Multikulturna zvezda Manu Čao stiže u Beograd sa svojim bendom La Ventura, još jednim od projekata koji otvara novu stranicu njegove izuzetne, impresivne karijere.

Apartmani Beograd - Manu Chao

Pored bivšeg frontmena sastava Mano Negra, Hose-Manuela Tomasa Artura Čaoa, danas poznatog kao Manu Čao, u kvartetu su još i Mađid Fahem (Madjid Fahem) na gitari, potom Filipe Tebul (Philippe Teboul) na bubnjevima i Gambit (Gambeat) na bas gitari. Neobičan bend je prvobitno bio formiran kao eksperiment, međutim, već na prvim nastupima pokazalo se da je čuveni muzičar opet pronašao uspešnu i dobru formulu. U proteklih nekoliko godina, njihove energične nastupe videlo je više stotina hiljada ljudi širom sveta.

Rock kvartet Manu Chao La Ventura predstaviće publici u Hali sportova najpoznatije pesme iz velikog muzičkog opusa Manu Čaoa, ali i nove pesme o ljubavi, životu u emigraciji i borbi za bolji svet, koje do sada nikad nisu objavljene. La Ventura je intiman, kolorističan set kojim francuski muzičar, kao i do sada u svom stvaranju, uveseljava svoje poklonike neverovatnom mešavinom različitih muzičkih stilova, u rasponu od roka i panka, preko ska do rege muzike. Gde pronalazi inspiraciju večiti buntovnik Manu nedavno je izjavio: “Ulična kultura je nepresušan izvor ideja i novih ritmova, inspiraciju pronalazim i u lokalnim scenama različitih zemalja i nacionalnosti”.

Iskrenost jednog od najuticajnijih muzičara današnjice Manu Čaoa niko ne dovodi u pitanje, iz jednog prostog razloga – svaki njegov nastup predstavlja istinsko predavanje obožavaocima. O njegovim nezaboravnim koncertima – 2002. godine na Tašmajdanu, 2008. godine na Exitu i rasprodatoj dvorani 2011. godine u Novom Sadu, dugo se pričalo i prepričavalo da su vanserijski i nabijeni dobrom energijom i emocijama.

Apartmani  Beograd  su najbolje rešenje ako dolazite u prestonicu i treba vam smeštaj u strogom centru.   Moj Apartman Beograd   je pravi izbor ako vas interesuju Beograd apartmani  – u srcu grada, uredni, čisti i veoma povoljni apartmani u Beogradu.

Studio/Jednosobni apartmani

Аpartman Trg Republike        Apartman Centar           Аpartman Kalemegdan    bedroom2048x1367    Apartman CENTAR   Apartman KALEMEGDAN

Dvosobni apartmani

Аpartman Kubizmo                     Аpatrman Pikaso

Apatmani Beograd - Kubizmo        Апартмани Београд

Share

Beograd apartmani – Whitesnake na Kalemegdanu

Beograd apartmani – Мој Аpartman Beograd za sve putnike namernike!

Legendarni britanski bend Whitesnake, u okviru svetske turneje “Year Of The Snake”, održaće koncert 14. juna na Kalemegdanu. Ulaznice za koncert, prodavaće se od 7. februara na blagajnama Eventima, po sledećem cenama: parter 1.990 dinara, Fan Pit 2.990 i Vip tribina 3.500 dinara.

Belgrade apartments - Whitesnake apartments

Na koncertima u okviru predstojeće turneje, bend planira da fanove podseti na hitove iz višedecenijske karijere (35 godina) ovog rock benda: “Is This Love”, “Here I Go Again”, “Fool For Your Loving”, “Still of the Night”… Pored navedenih, izvesne su i druge velike rok pesme posvećene ljubavi, kao što su “Love Ain’t No Stranger” ili “Give Me All Your Love”, ali i aktuleni singlovi iz 2011. “Forevermore” i “Love Will Set You Free”.

Obožavaoce je nedavno obradovala i vest da se u grupu vratio legendarni bubnjar Tomi Oldrič (Tommy Aldridge). “Kad sam pitao ljude iz benda da ispišu listu omiljenih bubnjara koje žele na ovoj turneji, svi su redom napisali Tomijevo ime. Fanovi na internetu takođe nisu imali dilemu. Sudbina je htela da ponovo radimo. Biće ovo mnogo dobar provod”, napisao je povodom ovog okupljanja Dejvid Koverdejl (David Coverdale), jedan od najvećih rok pevača svih vremena.

Whitesnake je 1978. osnovao Koverdejl, pošto je napustio Deep Purple. 

Beograd apartmani su najbolje rešenje ako dolazite u Beograd i treba vam smeštaj u strogom centru.   Moj Apartman Beograd   je pravi izbor za iznajmljivanje  apartmana na dan  – u srcu grada, uredni, čisti i veoma povoljni apartmani u Beogradu.

Studio/Jednosobni apartmani

Аpartman Trg Republike        Apartman Centar           Аpartman Kalemegdan    bedroom2048x1367    Apartman CENTAR   Apartman KALEMEGDAN

Dvosobni apartmani

Аpartman Kubizmo                     Аpatrman Pikaso

Apatmani Beograd - Kubizmo        Апартмани Београд

Share

Beograd apartmani – Mikser Festival 2013

Beograd apartmani – Мој Аpartman Beograd za sve putnike namernike!

Mikser Festival 2013, 28.05–02.06. Savamala, Beograd

Izložbe radova sa konkursa mladih dizajnera “Gost prodžekt” i sa konkursa “Mali drveni predmeti”, raznovrsne radionice, dečji program, mnoštvo stranih gostiju, okrugli stolovi, samo su neki od programa u kojima će posetioci 5. Mikser festivala moći da uživaju od 28. maja do 2. juna na više lokacija u Savamali.

Kako je najavila kreativna direktorka Mikser festivala Maja Lalić, otvaranje festivala biće priređeno u zgradi Geozavoda u utorak 28. maja, gde će biti postavljena i izložba “Gost prodžekt”.
– Otvaranje festivala u zgradi Geozavoda (Beogradske zadruge) biće još jedna vrsta opomene o stanju te zgrade i poziv javnosti da primeni princip da ne čekamo stalno velika i grandiozna rešenja već da se građanskim inicijativama osvrnemo na sopstveno dvorište, susedstvo. To će biti kao buđenje nekog novog aktivizma – rekla je Lalićeva Tanjugu.

Ona je istakla da je ovogodišnja tema festivala “Tranzit” i da je ona ovoga puta “u korespodenciji sa samim kvartom, jer on sam suštinski određuje temu”.

– Ove godine se na festivalu bavimo nestalnim stanjem koje vlada u Savamali kao i tranzitom, promenom identiteta ove četvrti i jednim fenomenom koji je karakterističan za ovaj deo grada – rekla je Tanjugu Lalićeva.

Lalićeva, koja je i jedan od osnivača ovog kreativnog festivala, koji se po drugi put održava u Savamali, naglasila je da su svi oni koji rade na poboljšanju stanja u Savamali na neki način, nosioci i akteri novih promena.
– Sve je više organizacija koje ovde prepoznaju svoj dom i okruženje za vrlo aktivno delovanje u domenu kulture, dizajna arhitekture, tako da mislim da mi kreiramo jednu novu stvarnost. Više nije reč samo o festivalu, jer je on sada samo ‘krešendo” svih mogućih događaja i aktivnosti koje se inače ovde dešavaju sa idejom da trajno menjamo lice ovog dela grada – naglasila je ona.

Beograd apartmani - mikser festival

Lalićeva je rekla da je sve više projekata i ljudi koji se uključuju u dešavanja Mikser festivala.
Ona je najavila da će festival nastaviti da organizuje neke suštinske projekte kao što su “Gost prodžekt” – velika internacionalna platforma za mlade dizajnere, nove konkurse poput “Malih drvenih predmeta” koji se više usmeravaju ka pravom proizvodu, a ideja je da nagrada bude angažman i proizvodnja za novi brend Mikser dizajn.

Lalićeva je kao novinu na polju vizuelnih umetnosti najavila konkrus na kome su izabrani mladi autori koji će moći da predstave svoju viziju života i doživljaja u Beogradu, a na nekoliko kamiona koji će menjati svoje pozicije biće postavljeni radovi sa tog konkursa.

Novina festivala je i Mikser haus u novom ruhu gde će se održavati mnoštvo radionica, predavanja, okruglih stolova na temu kuda dalje ide savremen dizajn na Balkanu i u Srbiji, šta su ključne reči u dizajnu danas, šta turizam danas treba da ponudi savremenom putniku.

Beograd apartmani - bazar

– Imaćemo fantastične goste poput Nike Zupanc iz Slovenije, razmenjivaće se iskustava iz čitavog regiona, biće održavana kulinarska radionice koja se nekako uvukla u domen kreativnosti, a Mikser dizajn fud će doživeti procvat na festivalu – ispričala je Lalićeva, dodajući da će biti organizovani i predavački sadržaji u zgradi Miksera i Galeriji “12hub” gde se odvija zona edukacije.

Ona je najavila i “Mikser urbanu laboratoriju” na kojoj će učestvovati neki od možda najvažnijih aktera za budućnost i sudbinu Savamale.

– Treba da donesemo neku vrstu strategije kako razvijati Savamalu i to bez grandioznih državnih projekata, bez milionskih privatnih investicija već svojim rukama kao što smo mi na neki način i pokrenuli dešavanja u ovoj četvrti – rekla je Lalićeva.

Najavljen je i “Mikser maraton” u okviru koga će se mladi dizajneri razmeniti iskustava, ali i držati radionice.

Neki od gostiju koji dolaze su Foker Albus iz Nemačke, Uno Fudžimoto iz Japana koja je gastro ekspert i koja će održati radionicu “Balkan suši”, Zupanc će imati svoj projekat “Slovenija na Mikseru”, tu je i projekat “Kustosiranje: Umetnost u pokretu”.
U okviru muzičkog programa na Mikser haus stejdžu nastupiće “Nejkid”, “Irie FM”, Nikola Stajić, a na Depo stejdžu “Obojeni program”, “Kanda Kodža i Nebojša”, “Deca loših muzičara”, Nežni Dalibor.
Tu su i vikend šetnje pored reke gde će sugrađani moći da se upoznaju sa šetalištem uz Savamalu, a Lalićeva je za 1. jun najavila otkrivanje murala na jednoj od zgrada u Savamali koji predstavlja rađanje sunca i simboliku rađanja jedne obnovljene četvrti koji će moći da se vidi i sa Brankovog mosta.

Više detalja na: mikser.rs

Beograd apartmani su najbolje rešenje ako dolazite u Beograd i treba vam smeštaj u strogom centru.   Moj Apartman Beograd   je pravi izbor za iznajmljivanje  apartmana na dan  – u srcu grada, uredni, čisti i veoma povoljni apartmani u Beogradu.

Studio/Jednosobni apartmani

Аpartman Trg Republike        Apartman Centar           Аpartman Kalemegdan    bedroom2048x1367    Apartman CENTAR   Apartman KALEMEGDAN

Dvosobni apartmani

Аpartman Kubizmo                     Аpatrman Pikaso

Apatmani Beograd - Kubizmo        Апартмани Београд

Share

Beograd apartmani – April u Beogradu

Beograd apartmani – April je u Beogradu, zaljubite se ponovo!

April u Beogradu – Zdravko Čolić

Prolaze i vraćaju se s lastama

Sunčani i nasmijani dani

opet je u mojoj duši proljeće

da l’ si djevojka il’ žena sada ti?

April u Beogradu uzaludno tražim

Usne jedne djevojke sto se divno mazi

April u Beogradu miluje joj kosu

Ispod Savskog mosta to je možda ona

Al’ je drugi ljubi.

Prolaze i vraćaju se s lastama

Sunčani i nasmijani dani

opet je u mojoj duši proljeće

da l’ si djevojka il’ žena sada ti?

April u Beogradu jedno prošlo doba

nosim ga u mislima iz vojničkih soba

April u Beogradu umorno se smješi

Ispod Savskog mosta dok se sumrak sprema više mene nema.

Beograd apartmani - Ljubav na Ušću

English

April in Belgrade

Go by and come back with swallows

sunny and smiling days

it’s spring again in my soul

are you a girl or a woman now?

April in Belgrade, in vain I search for

lips of a sweet cuddly girl

April in Belgrade caresses her hair

It might be her under the Sava bridge

But someone else is kissing her

Go by and come back with swallows

sunny and smiling days

it’s spring again in my soul

are you a girl or a woman now?

April in Belgrade, one long gone time

I carry it in my thoughts from army rooms

April in Belgrade smiles tiredly

I am no longer under the Sava bridge while dusk is coming on

Beograd apartmani od Moj Apartman Beograd-a – za romantične duše.
Naši apartmani se nalaze u blizini najromantičnijih delova grada – pored Kalemegdana i Save i Dunava. Uživajte u beogradskim parkovima, obiđite Gornji i Donji grad Beogradske tvrđave, krenite u dugu šetnju obalom Dunava… Ili, izađite iz centra grada i posetite Adu Ciganliju,  ili zeleni Košutnjak…Jednostavno, uživajte u Aprilu!
Share

Beograd apartmani – Beogradski festival igre

Beograd apartmani – za sve putnike namernike!

10. beogradski festival igre
5-19. aprila 2013.

Beogradski festival igre

BEOGRADSKI FESTIVAL IGRE 2013 – PROGRAM5. april, 20h | Sava Centar
Ballet Jazz Monteral, Kanada
Zumiranje, Kajetano Soto
GorivoKajetano Soto
Zip Zap ZoomAnabel Lopez Očoa
Noćna kutija, Ven Vei Vang

6. april, 20h | Opera Madlenianum
Danski plesni teatar, Kopenhagen, Danska
Ljubavne pesme, Tim Rašton

6. april, 20h| Kulturni centar, Pančevo
7. april, 20.30h| Beogradsko dramsko pozorište, nova scena
Plesna kompanija Niva Šenfilda i Orena Laora, Tel Aviv, Izrael
Brod ludaka, Niv Šenfild i Oren Laor

8. april u 20h | Jugoslovensko dramsko pozorište
Balet Preljokaž, Eks en Provans, Francuska
Ono što zovem Zaborav, Anželin Preljokaž

9. april u 20h | Pozorište na Terazijama
Peeping Tom, Brisel, Belgija
Izdaje se, Gabrijela Karizo i Frenk Šartije

Vip poziva Vesnu Orlić
12. april u 20h | Sava Centar
Balet Državne opere, Beč, Austrija
Zvona na vetar, Patrik de Bana (kreacija 2013 | prvo izvođenje u inostranstvu)
Milion poljubaca po mojoj kožiDejvid Davson
Uzdah dušeJirži Bubeniček
Užareni predah, Jorma Elo 

13. april, 20h | Narodno pozorište, Beograd
Balet Narodnog pozorišta, Beograd, Srbija
Jesenje cveće, Mari-Klod Pietragala
Koračaj laganoPol Lajtfut, Sol Leon
Šest igaraJirži Kilijan

14. april, 20h | Opera Madlenianum
Pekinški plesni teatar, Peking, Kina
Izmaglica, Vang Juan Juan

15. i 16. april, 20h | Beogradsko dramsko pozorište
Alias, Ženeva, Švajcarska
Težina sunđera, Đulijerme Boteljo

17. april, 20h | Opera Madlenianum
18. april, 20h | Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
MaggioDanza, Firenca, Italija
2 x Stravinski, Frančesko Ventrilja, Andonis Fonjadakis

18. april, 20h | Beogradsko dramsko pozorište
Ultima Vez, Brisel, Belgija
Booty Looting, Vim Vanderkejbus

19. april, 20h | Sava Centar
Kulberg balet, Stokholm, Švedska
Studija zabave, Aleksandar Ekman

Preuzeto sa www.belgradedancefestival.com

 

Beograd aprtmani - abeogradski festival plesa 2013

Beograd apartmani na dan su najbolje rešenje ako dolazite na Beogradski festival igre i treba vam smeštaj.   Moj Apartman Beograd   je pravi izbor za iznajmljivanje  apartmana na dan  – u srcu grada, uredni, čisti i veoma povoljni apartmani u Beogradu.

Share