Apartmani u Beogradu sa preporukom – ali stvarno!

Preporuke apartmana – komentari gostiju

Airbnb-mail2

Pre nego što rezervišemo neki smeštaj, trudimo se da skupimo što više informacija o njemu. Cenu svi vidimo, ali koliko je objektivno ono što je prikazano na sajtu? Pitamo se, sumnjamo:                                                                                                                          Da li su fotografije verodostojne?                                                                                              Da li je apartman čist?                                                                                                              A kupatilo – kavo je?                                                                                                                    Da li su opisi precizni?                                                                                                            Kakva je stvarna lokacija?                                                                                                          A komšiluk? Je li bučno?                                                                                                            Kakvi su vlasnici? …                                            Tražimo preporuke prijatelja, čitamo forume, da li je neko već bio u tom smeštaju? Kakva su iskustva? Continue reading