KALEMEGDAN BEOGRAD

Najprepoznatljiviji  simbol Beograda – mesto koje podjednako inspiriše i turiste i Beograđane. Breg za razmišljanje, kako su ga zvali Turci, pamti i čuva prošlost Beograda od  pamtiveka do danas.

​Zahvaljujući povoljnom prirodnom položaju , prostor kraj ušća Save u Dunav oduvek je bilo nastanjen.
Arheološki nalazi svedoče o naseljima još od pre 7000.g. 

NEŠTO MALO ISTORIJE

Prvo utvrđenje na prostoru grada vezuje se za Skordiske (keltsko pleme). Pretpostavlja se da je prostor tog uvrđenja bio nešto više nizvodno, na obali Dunava, na mestu današnje Karaburme. Oni su predeo nazvali Singidunum, naziv koji su kasnije preuzeli i Rimljani.


Najstarije jezgro Tvrđave je Gornji grad. 
Vezuje se za boravak rimske legije s kraja stare ere i početkom I veka nove ere. Od tog perioda, beogradska tvrđava se ubrzano gradi i razvija.
Od V do XV veka Tvrđava se nalazila naizmenično u rukama Vizantije, Bugarske, Ugarske, Srbije. Iako je u tom periodu bila dorađivana i prepravljana, nije gubila svoju prvobitnu vojno-odbrambenu namenu.

Despot Stefan Lazarervić krajem 1403. (ili početkom 1404.g.) dobija Beograd na upravu i pretva ra ga u prestonicu države. Tokom svoje vladavine (do 1427.g.) Despot je Beogradskoj tvrđavi dao oblik rezvijene srednjovekovne tvrđave koja se sastojala od:
Gornjeg grada, u čijem je severozapadnom uglu bio Unutrašnji grad
Unutrašnji grad (ne zna se pouzdano kada je nastao) je bio najjače utvrđeni deo grada, mesto vladarevog zamka. Tu se nalazila rezidencija Stefana Lazarevića: dvor, riznica, kapela, biblioteka…
Donjeg grada
Isočnog i zapadnog podgađa

Donji grad predstavlja jedinstvenu odbrambenu celinu sa Gornjim gradom i ostalim dalovima Tvrđave. Osnovna funkcija mu je bila da brani prilaz sa vode. 

Nakon smrti despota Stefana, grad je vraćen Mađarima, a 1521.g ga osvajaju Turci. Za vreme njihove, više od 100 godina duge vladavine, Tvrđava je prilično zapuštena.

Od 1690.g. do 1867.g Beograd je naizmenično u turskim i austrijskim rukama. Austijanci vrše obnovu i modernizaciju Tvrđave. Naročite promene su bile u periodu austrijske okupacije 1717 -39.g, kada je značajno promenjeno naselje u Donjem gradu. Izgradnjom barutnih magacina, kasarni, magacina za oružje, hranu, sanitetski materijal, stanove za oficire i drugih objekata – ono tada potpuno gubi gradsko obličje,  nasleđeno iz  prethodnih epoha.

Kada su 1867.g. Srbi konačno dobili Beograd od Turaka, Tvrđava je bila prilično zapuštena a većina objekata u Donjem gradu urušena. Narednih 80 godina (do 1948.g) u Tvrđavi boravi srpska, a kasnije jugoslovenska vojska.

Danas Beogradska tvrđava čini celinu sa Kalemegdanskim parkom.

KALEMEGDAN

Na turskom ’’kale’’ znači grad, tvrđava a ’’megdan’’ polje.

Na mestu današnjeg kalemedanskog parka, od zidina Beogradske tvrđave do starog gradskog jezgra, nalazilo se pusto polje, neophodno za odbranu sa kopnene strane.

Danas omiljino šetalište Beograđana, Turci su nekada nazivali ’’Fićir-bair’’ u prevodu: ’’Breg nad rekom za razmišljanje’’. U drugoj polovini XIX veka ovde se sadi drveće i trasiraju staze za šetače. Krajem XIX veka Kalemegdan dobija i prve spomenike i skulpture .

CRKVA RUŽICA

Nalazi se u Beogradskoj tvrđavi i posvećena je rođenju presvete Bogorodice. Na istom mestu i pod istim imenom postojala je crkva još u vreme despota Stefana Lazarevića (1393 – 1427), ali nikome nije poznato ko ju je i kada podigao. U svojoj prošlosti više puta je bivala rušena i nanovo građena.

Današnji izgled crkva je poprimila 1925, kada je obnovljena zahvaljujući prilozima Beograđanki, čiji su muževi i braća bili na ratištu.

Spada u najunikatnije svetske crkve.
Lusteri male kapele, najstarije u Beogradu, u potpunosti su napravljeni od praznih čaura od metaka, delova mačeva i topova. Nezvanična lista deset najjedinstvenijih crkava na svetu objavljena je još 2009. godine , dok je lista deset najlepših pravoslavnih crkavna iz aprila 2011. godine (www.bootsnall.com/articles/09-04/11-interesting-orthodox-churches-and-cathedrals.html ).
Postoji veliki broj priča i legendi o crkvi Ružici.

KAPELA SVETE PETKE

St Petka chapel, Kalemegdan

Kapela je podignuta u čast  Svete Petke, kraj čudotvornog izvora lekovite vode. Nalazi se u Beogradskoj tvrđavi, u neposrednoj blizini Bogorodičine crkve (Ružice).


Dve srpske udovice – kneginja Milica, žena kneza Lazara i despotica Jefimija, žena despota Uglješe – izmolile od turskog sultana Bajazita mošti svete Petke i prenele ih u Srbiju. U to vrema biva podignuta kapela – zemunica, iz koje je mali hodnik vodio do čudotvornog izvora. Kada su Turci osvojili Beograd 1512.g, mošti su zajedno sa velikim delom stanovništva odnete u Carigrad. Kapela kao i druge hrišćanske bogomolje, biva uništena za vreme turske vladavine.
Današnja kapela izgrađena je 1937.g. 

VOJNI MUZEJ

Vojni muzej Kalemegdan Beograd

Vojni muzej u Beogradu smešten je na bastionu 1. jugoistočnog fronta Beogradske tvrđave, u zgradi podignutoj 1924.g. za namene Vojnogeografskog instituta, koja je 1956.g. ustupljena Muzeju. Danas Muzej ima oko 30 000 predmeta sistematizovanih u 12 zbirki, i veoma impozantnu fototeku od oko 100 000 fotografija.
Stalna postavka obuhvata period od neolita (koštane igle, kamene sekire…) do savremenog doba, uključujući i NATO agresiju 1999.g. (deo krila oborenog aviona F-117A Stealth, kasatne bombe, municiju sa osiromašenim uranijumom…). RIMSKI BUNAR

Rimsi  bunar  Beograd Kalemegdan

Nezaobilazna tačka za sve one koji vole misterije i legende.
Nalazi se uz jugozapadni bedem Gornjeg grada, u neposrednoj blizini spomenika «Pobednik» i Kralj kapije.

Bunar je izgrađen u periodu od 1717. do 1731. godine, za vreme barokne austrijske rekonstrukcije tvrđave. Na planovima tvrđave tog vremena ovo zdanje označeno je kao «Veliki bunar». Naziv «Rimski bunar» prvi put je zabeležen u XIX veku, a nastao je na osnovu narodnih predanja koja stare građevine, čije je poreklo zaboravljeno, često pripisuju «Rimljanima».

Kroz zasvedeni hodnik dolazi se do centralnog prostora sa bunarom prečnika 3.40 m i dubine oko 51m (dno bunara je niže od dna reke Save). Niz dva spiralna stepeništa, od kojih je jedno služilo za spuštanje, a drugo za penjanje ljudi i stoke, silazi se u bunar do dubine od 35.30m, gde se nalazi polukružni hodnik.
(Izvor: zvanični sajt Beogradske tvrđave)

U blizini Kalemegdana su naši apartmani u Beogradu.

Share Button