Vog: Beograd – jedan od kulturno najživljih gradova Evrope

 

beograd

Časopis navodi da, pored poznatih ostrva, prelepih primorskih gradova i živopisnih starogradskih uličica i tvrđava u Hrvatskoj i Crnoj Gori, na Balkanu postoje i zemlje sa impresivnom prirodom i dinamičnim kulturnim životom koje, kako ističe, smesta treba posetiti, a konkretno preporučuje šest destinacija.

Beograd se opisuje kao “božanstven spoj prošlosti i sadašnjosti”, sa više od 200 splavova na Dunavu i Savi, starom četvrti Dorćolom i modernom Savamalom koja nudi umetničke galerije i kulturne centre.

Na zelenim pijacama, navodi se u članku, uvek možete naći sveže lokalne delikatese, a u srpskoj prestonici ćete imati i bogat izbor mesnih specijaliteta sa roštilja, lokalnih vina i rakije. Među šest odredišta na Balkanu koja turistima savetuje da stave u vrh liste planiranih destinacija za 2017. godinu , “Vogue” ubraja i kosovski Prizren, region Hercegovine, makedonski Ohrid, Transilvaniju u Rumuniji i albanski primorski grad Himaru.

Izvor B92

Smeštaj u Beogradu – stan na dan u strogom centru Beograda
Studio/Jednosobni apartmani

Аpartman Trg Republike        Apartman Centar           Аpartman Kalemegdan    bedroom2048x1367       Apartman KALEMEGDAN

Apartman Kralj Petar

apartmani-beograd-king-petar-mini

Dvosobni apartmani

Аpartman Kubizmo                     Аpatrman Pikaso

Apatmani Beograd - Kubizmo        Апартмани Београд

Share

Sajam kniga 2016

  61. Međunarodni sajam kniga u Beogradu održaće se 23 – 30.10.2016.

sajam knjiga 2016

 

Počаsni gost je Iran.

Radno vreme Sajma

23. oktobаr 10:00 – 21:00

24 – 27. oktobаr 10:00 – 20:00

28 – 30. oktobаr 10:00 – 21:00

Cena ulaznice

pojеdinаčnа ulаznicа 250 RSD
grupnе ulаznicе * 150 RSD *
porodičnа ulаznicа (24. i 25. oktobаr) 600 RSD
cеnа pаrkingа (po sаtu) 100 RSD
dеcа do sеdаm godinа stаrosti bеsplаtаn ulаz

* Grupnа posеtа podrаzumеvа dolаzаk višе od 20 osobа.

 

PISCI GOSTI IZDAVAČA

zahar_prilepin-2_v-320x202    Zаhаr Prilеpin

Zаhаr Prilеpin jе rođеn 1975. godinе. Zаvršio jе Filološki fаkultеt Nižеgorodskog držаvnog univеrzitеtа „N. I. Lobаčеvski“ i Školu zа društvеnu politiku. Rаdio jе kаo fizički rаdnik, rаdnik obеzbеđеnjа, služio jе kаo komаndаnt u spеcijаlnoj jеdinici OMON, učеstvovаo jе u rаtnim dеjstvimа u Čеčеniji 1996. i 1999.

Tokom 1999. godinе […]

 

erlend-lu_v    Еrlеnd Lu

Еrlеnd Lu jе rođеn 1969. godinе u Norvеškoj. Prаvio jе krаtkе filmovе i muzičkе spotovе, rаdio jе u pozorištu, nа psihijаtrijskoj klinici, kаo knjižеvni kritičаr, učitеlj i prеvodilаc poеzijе.

Objаvio jе romаnе: Prohujаlo sа žеnom (1993), Nаivаn. Supеr. (1996), L (1999),Činjеnicе o Finskoj (2001), Doplеr (2004), Volvo Kаmioni […]

 

 

mekol-smit-1_v     Аlеksаndаr Mеkol Smit

Аlеksаndаr Mеkol Smit rođеn jе u Rodеziji (dаnаšnji Zimbаbvе), а školovаo sе u Škotskoj. Vаži zа jеdnog od nаjuglеdnijih stručnjаkа u oblаsti mеdicinskog prаvа, kojе jе jеdno vrеmе i prеdаvаo nа Univеrzitеtu u Bocvаni. Аutor jе mnogobrojnih knjigа rаzličitih žаnrovа: od filozofijе, mеdicinskе еtikе i prаvа, do knjigа […]

 

 

meta-krese_v      Mаrjеtkа Mеtа Krеsе

Mаrjеtkа Mеtа Krеsе je mаgistаr kulturnе аntropologijе. Porеd togа studirаlа jе fotogrаfiju u Londonu . Kаo novinаr i fotogrаf onа rаdi višе od dеsеt godinа zа slovеnаčkе novinе i čаsopisе, ponеkаd i zа inostrаnе. Аutorkа jе dvе monogrаfijе o fotogrаfiji. Oprеmilа jе vеliki broj knjigа svojim fotogrаfijаmа. Imаlа […]

 

 will_firth_v      Vil Firt

Vil Firt, rođеn 23. mаjа 1965. godinе, u NJukаslu, Аustrаlijа, аustrаlijski jе knjižеvni prеvodilаc s tеžištеm nа sаvrеmеnoj knjižеvnosti sа srpskohrvаtskog govornog područjа i iz Mаkеdonijе.

Diplomirаo jе nеmаčki i ruski jеzik sа srpskohrvаtskim jеzikom kаo sporеdnim prеdmеtom nа Аustrаlijskom nаcionаlnom univеrzitеtu u Kаnbеri.

Godinе 1988. i 1989. bio jе […]

 

aleksandra-poter_v  Аlеksаndrа Potеr

Аlеksаndrа Potеr rođеnа jе 1980. godinе u Jorkširu. Diplomirаlа jе еnglеsku knjižеvnost i film. Pisаlа jе zа prеstižnе mаgаzinе Еl, Kosmopolitеn, Vog. Godinе 1999. poslаlа jе rukopis svog prvog romаnа nа аdrеsе nеkoliko izdаvаčа. Skoro svi su prihvаtili rukopis i onа jе znаlа dа jе prеd njom blistаvа […]

 

dusan-simko_v  Dušаn Šimko

Dušаn Šimko, slovаčki pisаc i publicistа, rođеn jе 1945. u Košicаmа. Nеposrеdno po okupаciji Čеhoslovаčkе 1968. еmigrirаo jе u Švаjcаrsku kojа mu jе dаlа politički аzil. U Bаzеlu jе zаvršio studijе i dаnаs rаdi kаo docеnt nа Gеogrаfskom institutu Univеrzitеtа u Bаzеlu. Prеdаvаo jе tаkođе nа univеrzitеtimа u […]

 

 

eugen-suljgin_v  Еugеn Šuljgin

Еugеn Šuljgin (Oslo, 1941) mеđunаrodno jе poznаti norvеški romаnsijеr i pripovеdаč ruskog porеklа. NJеgov otаc jе poznаti ruski slikаr Аlеksаndаr Šulc.

Studirаo jе klаsičnu аrhеologiju i istoriju umеtnosti nа univеrzitеtimа u Upsаli i Stokholmu.

Еugеn Šuljgin jе vеlikа figurа Mеđunаrodnog PЕN-а. Dugo godinа bio jе gеnеrаlni sеkrеtаr Mеđunаrodnog PЕN-а, а […]

 

 

jani-virk_v  Jаni Virk

Jаni Virk (LJubljаnа, 1962), romаnopisаc, novinаr i prеvodilаc. Diplomirаo jе nеmаčki jеzik i kompаrаtivnu knjižеvnost nа Filozofskom fаkultеtu u LJubljаni.

Od 1985. do 1991. godinе bio jе slobodni umеtnik, potom jе zаpočеo rаd u novinаrstvu. Glаvni jе urеdnik kulturnih i umеtničkih progrаmа RTV Slovеnijа.

Jеdаn jе od nаjznаčаjnijih sаvrеmеnih slovеnаčkih […]

 

 

 marketa_hejkalova_v Mаrkеtа Hеjkаlovа

Rođеnа jе u Prаgu, а živi u Hаvličkovom Brodu. Potprеdsеdnicа jе čеškog PЕN klubа i člаnicа izvršnog odborа svеtskog PЕN klubа. Osnivаč jе Srеdnjеčеškog jеsеnjеg sаjmа knjigа. Prеvodi sа finskog nа čеški. Počеlа jе dа objаvljujе krаjеm osаmdеsеtih godinа prošlog vеkа. Nаpisаlа jе čеtiri romаnа i biogrаfiju finskog[…]

 

 

marko-kravos_v  Mаrko Krаvos

Mаrko Krаvos (1943), slovеnаčki pеsnik, prozni pisаc, еsеjistа i drаmski pisаc koji živi u Trstu.

Zаvršio jе slаvistiku nа Univеrzitеtu u LJubljаni.

Rаdio jе kаo dirеktor izdаvаčkе kućе u Trstu i kаo profеsor nа Univеrzitеtu u Trstu.

Bio jе prеdsеdnik Slovеnаčkih kulturnih društаvа u Itаliji i prеdsеdnik Slovеnаčkog PЕN cеntrа u […]

 

 

slave-djordjo-dimoski_v  Slаvе Đorđo Dimoski

Slаvе Đorđo Dimoski (Vеlеstovo kod Ohridа, 1959), pеsnik, еsеjistа, аntologičаr, fеljtonistа i prеvodilаc.

Jеdаn od nаjznаčаjnijih sаvrеmеnih mаkеdonskih pеsnikа.

Osnovnu školu jе pohаđаo u Vеlеstovu i Lеskoеcu, а gimnаziju u Ohridu. Zаvršio jе Filološki fаkultеt nа Univеrzitеtu „Svеti Ćirilo i Mеtodijе“ u Skoplju.

Аutor jе dеsеtаk knjigа poеzijе od prvе objаvljеnе […]

 

 

vujica-ognjenovic_v  Vujicа Ognjеnović

Vujicа Ognjеnović jе objаvio knjigе еsеjа iz oblаsti rеligijе i filozofijе: „Čеkаjući Bogа” (1996), „Trаgom Božjih tаjni” (1996), „Put i bеspućа” (1998), „Živi svjеdok” (1998) i „Proroci govorе” (2000), u kojoj su dаtа tumаčеnjа biblijskih proročаnstаvа od strаnе nаjpoznаtijih svеtskih tеologа, pogotovo onih proročаnstаvа kojа sе tiču poslеtkа, […]

 

 

vedrana-rudan-2015-22  Vеdrаnа Rudаn

Vеdrаnа Rudаn je rođеnа u Opаtiji 1949. godinе. Objаvilа jе dеsеt knjigа  kojе su prеvеdеnе nа еnglеski, mаđаrski, slovеnаčki, poljski, frаncuski, itаlijаnski, ruski i mаkеdonski jеzik. U Rusiji su joj prеvеdеnе čаk tri knjigе, u Аmеrici nеkoliko pričа i dvе knjigе.

Pozorišnе prеdstаvе drаmаtizovаnе prеmа njеnim knjigаmа igrаnе su […]

 

 

rumjana_ebert_v  Rumjаnа Еbеrt

Rumjаnа Еbеrt (Rumяnа Еbеrt/Rumiana Ebert) rođеnа jе u Plovdivu, u Bugаrskoj, kаo unukа Pеtrа Аcеvа (Pеtъr Аcеv), vojvodе iz Prilеpа, а u Nеmаčku jе еmigrirаlа 1966. Studirаlа jе i doktorirаlа hеmiju nа Tеhničkom univеrzitеtu u Minhеnu i studirаlа muzikologiju nа Univеrzitеtu u Hаjdеlbеrgu. Rаdilа jе kаo hеmičаr u […]

Tekst preuzet sa zvaničnog sajta Beogradskog sajma knjiga.

———————————————————————————————————–

Ukoliko dolazite u Beograd na Sajam knjiga i treba Vam smeštaj, pogledajte neki od ponuđenjih apartmana.

Stan na dan u strogom centru Beograda
Studio/Jednosobni apartmani

Аpartman Trg Republike        Apartman Centar           Аpartman Kalemegdan    bedroom2048x1367       Apartman KALEMEGDAN

Apartman Kralj Petar

apartmani-beograd-king-petar-mini

Dvosobni apartmani

Аpartman Kubizmo                     Аpatrman Pikaso

Apatmani Beograd - Kubizmo        Апартмани Београд

Share

Njujork tajms: ,,Da li je Beograd novi Berlin?‘‘

Njujork tajms: ,,Da li je Beograd novi Berlin?‘‘

Kameno sivilo, pohabani tramvaji, sirovi šarm – Beograd izgleda kao rođak Berlina iz Istočne Evrope , piše Njujork tajms u tekstu „36 sati u Beogradu“

Novinar Njujork tajmsa hvali beogradske kafee, niske cene, talentovane mlade dizajnere, dobru kuhinju i, naravno, razuzdan i raznolik noćni život. Prema njemu, Beograd je istočnoevropski rođak nemačke prestonice.

przionica

Kao glavnu razliku navodi nedostatak kulturnih institucija svetske klase, ali dodaje da Beograd to nadoknađuje svojim jedinstvenim šarmom. Taj šarm, kako on prenosi, potiče od starog dela grada koji je po njemu “kao iz priča”, a kojem samo doprinosi prirodna lepota ušća Save i Dunava i tvrđava i parkovi vredni divljenja.

a početak 36-očasovnog obilaska našeg glavnog grada on predlaže odlazak na Kalemegdan i u Knez Mihailovu. Zatim obrok na obalama Save, a prvi dan treba završti žurkama u Savamali.

Za jutro nakon burne noć hvali dobru kafu u dorćolskim kafićima, da bi nakon toga za ručak u vidu tradicionalne kunjihe predložio kafane na Čuburi. Kao kvalitetnu popodnevnu zabavu naglašava šoping u Makedonskoj ulici, da bi nakon toga došlo i upoznavanje sa savremenom istorijom naše države u Muzeju istorije Jugoslavije. Za dobar provod druge večeri predlaže Skadarliju i njenu okolinu, hvaleći njen starinski duh.

Zadnje sate pred odlazak, predlaže da posetioci utroše šetnjom kroz Zemun, uz obaveznu posetu Gardošu.

Njujork tajms o Beogradu, mesta koja je ekipa obišla

Mesta koja je ekipa Njujork tajmsa obišla, prikazana na mapi.

Prikaz teksta preuzet iz Blica, originalan tekst The New York Times: 36 Hours in Belgrade
Smeštaj u Beogradu 

Apartmani Beograd na dan u strogom centru Beograda
Studio/Jednosobni apartmani

Аpartman Trg Republike        Apartman Centar           Аpartman Kalemegdan    bedroom2048x1367       Apartman KALEMEGDAN

Apartman Kralj Petar

apartmani-beograd-king-petar-mini

Dvosobni apartmani

Аpartman Kubizmo                     Аpatrman Pikaso

Apatmani Beograd - Kubizmo        Апартмани Београд

Share

Belgrade Beer Fest 2016

Belgrade Beer Fest, 14. po redu, biće održan od 17. do 21. avgusta 2016. godinena beogradskom Ušću.

Besplatan ulaz, odlična muzika, sjajna ponuda domaćeg i stranog piva.

Belgrade beer fest 2016

Muzički program

Sreda 17.08.2016.

Izvođač Vreme
1. Counterfate 18:00 – 18:45
2. Elektro Kvartet 19:00 – 19:45
3. Viva Vox 20:00 – 21:00
4. RUDIMENTAL LIVE 21:15 – 22:30
5. Elemental 22:45 – 23:45
6. Let 3 00:00 – 01:00
7. James Brown tribute band 01:15 – 02:00

Četvrtak 18.08.2016.

Izvođač Vreme
1. Evolucija 18:00 – 18:30
2. Irvas 18:35 – 18:55
3. Empathy Soul Project 19:00 – 19:20
4. Degeneza – pobednik BRM Festivala 19:25 – 19:45
5. Zvonko Bogdan 20:00 – 21:00
6. BAJAGA & INSTRUKTORI 21:15 – 22:30
7. Kolja i Grobovlasnici 22:45 – 23:45
8. YU Grupa 00:00 – 01:00
9. ZAA 01:15 – 02:00

Petak 19.08.2016.

Izvođač Vreme
1. Garlic 18:00 – 18:45
2. Danilo Petrović trio 19:00 – 19:45
3. Mostar Sevdah Reunion 20:00 – 21:00
4. DUBIOZA KOLEKTIV 21:30 – 22:45
5. Sunshine 22:45 – 23:30
6. Who See 23:45 – 00:15
7. Orthodox Celts 00:15 – 01:45
8. Irie FM 02:00 – 02:50
9. Bijelo dugme tribute band 03:00 – 04:00

Subota 20.08.2016.

Izvođač Vreme
1. Itch 18:00 – 18:45
2. Blues Rezervat 19:00 – 19:45
3. Bilja Krstić & Bistrik Orchestra 20:00 – 21:00
4. S.A.R.S. 21:30 – 22:45
5. Vatreni Poljubac 23:00 – 00:00
6. Vlatko Stefanovski 00:15 – 01:30
7. Dino Dvornik tribute band 01:45 – 02:45
8. Bane Lalić & MVP 03:00 – 04:00

Nedelja 21.08.2016.

Izvođač Vreme
1. VIS Perfect Game 18:00 – 18:45
2. Džon Vejn 19:00 – 19:45
3. S vremena na vreme 19:45 – 21:00
4. MASIMO SAVIĆ 21:15 – 22:30
5. Sajsi MC 22:45 – 23:30
6. Psihomodo Pop 23:45 – 00:45
7. Ritam Nereda 01:00 – 02:00

 

 

Ostale informacije o Festivalu možete pronaći na sajtu Belgradebeerfest.com

 

Smeštaj u Beogradu za vreme Beer Fest-a 

Apartmani Beograd na dan u strogom centru Beograda
Studio/Jednosobni apartmani

Аpartman Trg Republike        Apartman Centar           Аpartman Kalemegdan    bedroom2048x1367       Apartman KALEMEGDAN

Dvosobni apartmani

Аpartman Kubizmo                     Аpatrman Pikaso

Apatmani Beograd - Kubizmo        Апартмани Београд

Share

5 Razloga da rezervišete apartman umesto hotela

Dolazite u Beograd i ne možete da se odlučite da li da iznajmite apartman ili da rezervišete hotelsku sobu?

 

Apartmani Beograd infographic

 

Evo 5 razloga da odaberete apartman.

1.  Apartman je znatno jeftiniji

Uporedićemo cene manjeg stana u strogom centru Beograda sa cenom hotelske sobe. Iznajmljivanje studia ili apatmana za samo jedno noćenje za 2 osobe košta 35 – 45 EUR. Na sličnoj lokaciji, najniža cena noćenja u hotelskoj sobi je oko 75 Eur za dve osobe.
Razlika je još veća za duže boravke, jer za iznajmljivanje apartmana na više dana dobijate popust. Npr. ako dve osobe iznajme studio na Trgu Republike na 7 dana, platiće 30 EUR po danu, što je 15 EUR po osobi.
Pogledajte ponude hotela u centru grada i uverite se i sami Booking.com

2.  Veći komfor

Apartman je prosraniji od klasične hotelske sobe.
Apartman je zaseban stan. To zanači da mora da ima kuhinju, kupatilo i najmanje jednu sobu. Ovo je minimum. Veći apartmani mogu da imaju više soba, terase, predsoblja, više etaža…Dnevni boravak je odvojen od spavaćih soba.

Hotelska soba je, kao što joj i ime kaža – samo soba, mada ekskluzivni hotelima imaju i apartmane.

Zahvaljujući organizaciji prostora, apartman je idealan za porodice sa decom – deca mogu da spavaju u svojoj sobi, odvojeno od roditelja. Svako ima veći komfor, a ipak je jeftinije od hotela.
Iz istog razaloga ovo je dobro rešenje i za grupu prijatelja koji putuju zajedno.
Pogodnost za poslovne ljude je što u dnevnom boravku, u prijatnom i dovoljno izolovanom ambijentu, mogu da drže poslovne sastanke.

3.  Veća privatnost

Možete da dolazite i odlazite sa kim i kada hoćete, i to niko ne mora da zna.
Nema recepcionera, sobarica i drugog hotelskog osoblja da gleda, komentariše, prenosi…

4. Kuvajte i jedete šta i kada želite

Za razliku od hpotela, u apartmane možete da unosite svoje hranu i piće
Takođe, ne postoji ograničeno vreme doručka /ručka/ večere – jedite kada Vam se prohte.
U frižideru držite ono što Vi želite. Frižideri u hotelskim sobama su napunjeni preskupim pićem za koje će Vam ponekada ispostaviti račun iako ga niste pili, jer ste ga jednostavno pomerili a senzor je reagovao i ‘javio’ da ste ga iskoristili

Svakako jedna od najvećih prednosti iznajmljivanja apartmana u Beogradu je da spremanjem obroka štedite novac, umesto da se hranite u hotelu ili restoranu.
Svi apartmani imaju manje – više potpuno opremljene  kuhinje. Tu su šporet, frižider, često mikrotalasna rerna i drugi kuhinjski apartati, šerpe, tiganji, tanjiri, čaše, escajg i ostali pribor za pripremanje i serviranje hrane.
U centru grada je dosta prodavnica gde možete nabaviti razne namirnice uključujući (polu)gotova jela; najveća i najbolje snadbevena je MAXI u Jovanovoj. U blizini su i dve pijace Bajlonijeva i Zeleni venac, pa možete kupiti i sveže voće i povrće.

Hranite se zdravo. Mnogi hoteli nemaju menije prilagođene posebnim režimima ishrane (razlilčite dijete, vegani…), dok apartmani pružaju mogućnost da čuvate dobre navike i kada ste van svog doma.

Za one ipak koji ne žele da kuvaju, ručak u nekom od odličnih restorana Beograda je i dalje jeftinije nego uplata punog pansiona u hotelu, a možete da iskoristite i raznovrsne ketering službe koje nude kućnu dostavu svega što Vam padne na pamet: od pice, preko pljeskavice i roštilja, do kineske hrane i sušija.

5. Živite kao Beograđani 

Odsedanjem u stambenim zgradama u kojima žive Beograđani, i sami se možete osetiti kao stanovnik ovog grada – kao Beograđanin.

Treba vam još razloga? Slobodno nam se obratite Moj Apartman Beograd

Share

Preporuke apartmana

Preporuke apartmana – komentari gostiju

Pre nego što rezervišemo neki smeštaj, trudimo se da skupimo što više informacija o njemu. Cenu svi vidimo, ali koliko je objektivno ono što je prikazano na sajtu? Pitamo se, sumnjamo: Da li su fotografije verodostojne? Da li je apartman čist? A kupatilo – kavo je? Da li su opisi precizni? Kakva je stvarna lokacija? A komšiluk? Je li bučno? Kakvi su vlasnici? …

Tražimo preporuke prijatelja, čitamo forume, da li je neko već bio u tom smeštaju? Kakva su iskustva?

Da bi olakšali odluku, mnogi sajtovi su postavili komentare i ocene gostiju koji su prethodno boravili u hotelu/apartmanu/hostelu. Međutim, to je ubrzo prešlo u zloupotrebu. Pojavili su se lažni gosti – sami vlasnici koji su pisali hvalospeve o svom smeštaju, ili njihova konkurencija koja je gledala samo kako da ih ocrni. Zato su ozbiljne agencije i turistički portali uveli restrikciju, pronašavši način kako da dođu do pravih gostiju i njihovih ocena.

Naravno, uvek treba imati u vidu, da su ocene apartmana i drugog smeštaja samo subjektivni doživljaj svakog gosta ponaosob, i da ono što se svidi jednom ne mora i drugom. Ukusi i kriterijumi su različiti.

Komentari o apartmanima prikazani na sajtu Moj Apartman Beograd su komentari stvarnih gostiju,  ostavljeni širom web-a (Tripadvisor, Airbnb, Booking.com, Google+…) ili poslati direktno preko formulara za komentar.

Naši apartmani u Beogradu predstavljeni su i na najpoznatijim svetskim turističkim portalima Airbnb i Booking.com. Evo šta smo od njih dobili.

Booking.com – nagrada za 2015 god. uz moto “Stvarni gosti, stvarno iskustvo, stvarne recenzije”

Booking apt Kalemegdan

Više detalja možete naći na  Booking  i Booking Studentski trg.

Od Airbnb-a smo takođe dobili mejl uz propratni tekst:
“Your guests are loving what you’re doing! You’ve gotten five 5-star reviews in a row. It takes a lot of work to make such a great impression on travellers, and you’re doing it consistently. Thanks for being a conscientious and welcoming host.
Keep up the fantastic work!”
                                                                            The Airbnb Team

Airbnb-mail2

Share

Beograd: biljke i apartamani

 

Biljke u apartmanu, stanu, kancelariji i drugim zatvorenim prostorima  pročišćavaju vazduh, upijaju elektromagnetna zračenja, štite od buke, umanjuju stres, deluju pozitivno na psihu…

mini bašta, sobne biljke koje pročišćavaju vazduh

Sobne biljke pročišćavaju vazduh tako što prerađuju ugljen dioksid koji izdišemo i druge otrovne materije, a proizvode kiseonik. Među  zagađivačima treba istaći formaldehid koji je sveprisutan u stanovima i drugim zatvorenim prostorima. Ima ga u iverici, lepku, peni za izolaciju, plastici, osveživačima vazduha, sredstvima za čišćenje , dezodoransima, lakovima za nokte…). Formaldehid iritira disajne organe, uzrokuje astmu, alergije, glavobolje, umor I potencijalno je kancerogen. Sanseverija, hlorofitum I druge biljke upijaju formaldehid.

Osim što pročišćavaju vazduh od toksičnih materija, biljke ga ujedno  oplemenjuju negativnim jonima koji pozitivno utiču na naše zdravlje: povećavaju koncetraciju i budnost, povećavaju imunitet, poboljšavaju rad metabolizma, oporavljaju naše ćelije, pomažu kod glavobolje, astme, alergija…

U zatvorenom prostoru vazduh je manje-više  lošeg kvaliteta zbog upotrebe rasvete, grejanja, klima uređaja I brojnih električnih aparata. Da li ste znali da se oko 70 odsto detoksikacije organizma obavi preko disanja?

Biljke koje se preporučuju za držanje u stanovima ili apartmanima

  1. Sanseverija (svekrvin jezik, indijansko pero)

Poznat kao biljka koja proizvodi najviše kiseonika, posebno noću, pa se preporučuje za spavaće sobe.

sanseveria

 

  1. Zlatna lozica (đavolji bršljan)

Bršljan uklanja 60 odsto plesni iz vazduha i 58 odsto čestica od fekalija za samo šest sati od stavljanja u prostor. Takođe, uništava i gljivice.

Najbolje držati u dnevnom boravku i drugim prostorijama u kojima boravi mnogo ljudi, jer je odličnan za filtraciju formaldehida i ostalih štetnih organskih sastojaka iz vazduha.

zlatna lozica

 

  1. Areca palma

Uklanja  sve testirane toksine iz prostorije. Proizvodi dovoljno kiseonika za jednu osobu.

areca palma

 

  1. Hlorofitum (zeleni ljiljan)

Odlično upija otrove iz vazduha kao što su formaldehid, ugljen-monoksid i benzen (koristi kao rastvor za proizvodnju boja, lakova, sredstava za pranje, insekticida…). Dakle, savršen je za aprtmane u Beogradu, gde se gosti često smenjuju pa je i veća upotreba sredstava za čišćenje.

Hlorofitum

 

  1. Brdska palma (šamadorea)

Upija formaldehid, ali je i vrlo dobar ovlaživač vazduha.

brdska palma

 

  1. Spatifilum

Upija toksine iz boja ili sintetičkih materijala u kući. Neutrališe radijaciju električnih uređaja, pa  idealno mesto za njega je pored kompjutera ili TV-a. Dobro uklanja I gljivice, pa je preporučljiva i za kupatilo.

spatifilum

 

  1. Aloe vera

Upija višak ugljen-dioksida i značajno podiže nivo kiseonika u prostoru. Samo jedna saksija aloe vera ima isti efekat kao devet bioloških pročišćivača vazduha.

aloe vera

Ovim spisak nije završen. Dobar uticaj imaju i zmajevac, afrička ljubičica, ciklama, gerber, orhideja, fikus, drvo života…

Nisu sve biljke preporučljive za držanje u stanu, ali nekima od gore pomenutih definitivno treba pronaći mesto u domu.

Share

Apartmani Beograd – miris kuvanoga vina

Hladni zimski dani nose dah romantike sa sobom. Spoljašna hladnoća istče toplinu unutrašnjeg ambijenta. Još ako ste u prijatnom društvu, idili nema kraja.

Sada je idealno vreme za uživanje u kuvanom vinu. Apartmani Beograd vam omogućavaju da lako i brzo spremite ovaj čudesan napitak, bez obzira da li ste sami ili u društvu.

Od pribora vam treba lonče, kašika i šolje.

Apartmani Beograd - Miris kuvanoga vina

Donosimo vam jedan od jednostavnijih (ali oprobanih) recepata.

Kuvano vino

recept po osobi
– šolja crnog vina
– 2 ravne kašike šećera
– 4-5 karanfilića
Kuvati dok ne počne da se diže pena, tik pre nego što proključa.
Ako želite da smanjite procenat alkohola u vinu, ostaviti ga da krčka.

Uz vino dobro idu i kardamon (2-3 kom), cimet (komadić kore), ili kolut narandže koji se stavlja u šolju pre serviranja.

Uživajte u zimskoj idili u nekom od naših apartmana.

Studio/Jednosobni apartmani

Аpartman Trg Republike        Apartman Centar           Аpartman Kalemegdan    bedroom2048x1367    Apartman CENTAR   Apartman KALEMEGDAN

Dvosobni apartmani

Аpartman Kubizmo                     Аpatrman Pikaso

Apatmani Beograd - Kubizmo        Апартмани Београд

Share

Belgrade Beer fest 2015

19 -23 avgust, Ušće

Jedan od brendova Srbije, čuveni Beer fest, održaće se po 12. put.

Besplatan ulaz, odlična muzika, sjajna ponuda domaćeg i stranog piva.

Detaljan muzički program i ostale informacije potražite na sajtu Beer festa

Belgrade Beer Festival 2015

Ako dolazite u Beograd i treba vam smeštaj, potražite neki od naših apartmana.

Studio/Jednosobni apartmani

Аpartman Trg Republike        Apartman Centar           Аpartman Kalemegdan    bedroom2048x1367    Apartman CENTAR   Apartman KALEMEGDAN

Dvosobni apartmani

Аpartman Kubizmo                     Аpatrman Pikaso

Apatmani Beograd - Kubizmo        Апартмани Београд

Share

Festival igre 2015

 

12. Beogradski Festival igre 23. mart – 9. april 2015

Međunarodna manifestacija  visokih plesnih i umetničkih standarda

festival igre 2015

Program festivala

23. mart 2015, 20h | Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
25. mart 2015, 20h | Sava Centar, Beograd
Sadlers Vels | London
m¡longa, Sidi Larbi Šerkauji
Opširnije…


26. mart 2015, 20h | Pozorište Atelje 212, Beograd
Plesna kompanija Inbal Pinto | Tel Aviv
Ostriga, Inbal Pinto i Avšalom Polak
Opširnije…


27. mart 2015, 20h | Beogradsko dramsko pozorište, Beograd
Kompanija 7273 | Ženeva
Tarab, Lorens Jadi, Nikolas Kantijon
Opširnije…


26. mart 2015, 20h | Narodno pozorište Sterija, Vršac
28. mart 2015, 20h | Sava Centar, Beograd
Balet Visbaden| Visbaden
Pesme, Ričard Sigal
Levo Desno Levo Desno, Aleksander Ekman
Opširnije…


29. mart 2015, 20h | Pozorište na Terazijama, Beograd
30. mart 2015, 20h | Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
Balet Trokadero od Monte Karla | Njujork
Labudovo jezero, Lev Ivanovič Ivanov
Kreni za barokom, Petar Anastos
Pakita, Marijus Petipa
Opširnije…


31. mart 2015, 20h | Beogradsko dramsko pozorište, Beograd
Sol Piko | Barselona
Memoari jedne buve, Sol Piko
Opširnije…


1. april 2015, 21h | Pozorište na Terazijama, Beograd
Zappala Danza | Katanija
Antitela, Roberto Zapala
Opširnije…


2. i 3. april 2015, 20h | Sava Centar (scena), Beograd
Kilijanove produkcije | Hag
Veče sa Kilijanom, Jirži Kilijan
Opširnije…


4. april 2015, 20h | Beogradsko dramsko pozorište, Beograd
zero visibility corp. | Oslo
Gost, Ina Kristel Johansen
Opširnije…


4. april 2015, 20h | Kulturni centar, Pančevo
5. april 2015, 20h | Beogradsko dramsko pozorište, Beograd
Kompanija Antona Lakija | Brisel
Pazi na raskorak, Anton Laki
Opširnije…


6. april 2015, 20h | Pozorište na Terazijama, Beograd
Kompanija Kafig | Kretej
Boks, Boks, Murad Merzuki
Opširnije…


7. i 8. april 2015, 20h | Opera Madlenianum, Beograd
Kompanija Hofeša Šehtera | London
Sunce, Hofeš Šehter
Opširnije…


9. april 2015, 20h | Sava Centar, Beograd
Balet Bazel | Bazel
Vreme leti, Johan Inger
Udruženi rad, Aleksander Ekman
Opširnije…

 

Dodatne informacije na: www.belgradedancefestival.com

 

Ako dolazite u Beograd i treba vam smeštaj, potražite neki od naših apartmana.

Studio/Jednosobni apartmani

Аpartman Trg Republike        Apartman Centar           Аpartman Kalemegdan    bedroom2048x1367    Apartman CENTAR   Apartman KALEMEGDAN

Dvosobni apartmani

Аpartman Kubizmo                     Аpatrman Pikaso

Apatmani Beograd - Kubizmo        Апартмани Београд

Share